Κατασκευαστές

Information

Προφορική στεροειδή ενεργό φάρμακο half-life 
Anadrol / Anapolan50 (Οξυμεθολόνη) 8 έως 9 ώρες 
Anavar (oxandrolone) 9 ώρες 
Dianabol (methandrostenolone, methandienone) 4.5 έως 6 ώρες 
Methyltestosterone 4 ημέρες 
Winstrol (stanozolol)
(δισκία ή αποθήκη που λαμβάνονται από το στόμα) 9 ώρες 

Αποθήκη στεροειδών φαρμάκων ενεργός χρόνος ημιζωής 
Deca-durabolin (Nandrolone decanate) 14 ημέρες 
Equipoise 14 ημέρες 
Finaject (Οξική τρεμπολόνη) 3 ημέρες 
Primobolan (Μεθενολόνη enanthate) 10.5 ημέρες 
Sustanon ή Omnadren 15 έως 18 ημέρες 
Τεστοστερόνη Cypionate 12 ημέρες 
Τεστοστερόνη Enanthate 10.5 ημέρες 
Τεστοστερόνη προπιονική 4,5 ημέρες 
Η τεστοστερόνη αναστολή 1 ημέρα 
Winstrol (stanozolol) 1 ημέρα 

Εστέρες στεροειδών φαρμάκων ενεργό χρόνος ημίσειας ζωής 
Μυρμηκικού 1,5 ημέρες 
Οξικό 3 ημέρες 
Προπιονική 2 ημέρες 
Phenylpropionate 4.5 ημέρες 
Μεθυλεστέρα 6 ημέρες 
Valerate 7.5 ημέρες 
Hexanoate 9 ημέρες 
Caproate 9 ημέρες 
Isocaproate 9 ημέρες 
Heptanoate 10.5 ημέρες 
Enanthate 10.5 ημέρες 
Octanoate 12 ημέρες 
Cypionate 12 ημέρες 
Nonanoate 13,5 ημέρες 
Decanoate 15 ημέρες 
Undecanoate 16,5 μέρες 

Ενεργό φάρμακο half-life (Εξαρτήματατα Σωληνώσεων) 
Arimidex 3 ημέρες 
Κλενβουτερόλη 1,5 ημέρες 
Clomid 5 ημέρες 
Cytadren 6 ώρες
Τ3 10 ώρες