Produsenter

Information

Steroider er klassifisert i to forskjellige typer, muntlig og injiserbare.  Muntlig steroider gjøre det vanskeligere for leveren til å svekke steroidet.  Selv om steroidet kan fortsatt bli brutt ned, er det ikke så effektiv som den uforandret steroidet.  På grunn av dette gjøre muntlig steroider flere sykluser gjennom blodet før de utskilles.  De fleste steroider er utskilt fra kroppen uendret til ulike grader.

Injiserbare steroider er effektivt degradert med bare ett pass gjennom leveren.  Med det injiserbare steroidet kan en vanlig utgivelsen av steroid inn i blodbanen.  Idet steroidet er fjernet fra blodet i leveren, blir mer steroid utgitt. 

Suspensjon er en måte å bruke ren testosteron.  Testosteron har en lav oppløselighet i vann, og krystallene løses opp sakte i vannaktig området av vev det injiseres.  Testosteron er gjennomført i hele kroppen av blodet. 

Estere er en annen måte å gi et depot av steroid ved hjelp av en vann-uoppløselig form for steroidet som kan konverteres i kroppen til den overordnede steroidet som har noen solubilityin vann, som er i blodet.  Det antas at estere danne en depot olje som stys for innsprøytingen sted. 

Når steroidet er frigitt fra depotet, vil det bli transportert i hele kroppen i blodet. 


My account


Bestselgere